Studie- och yrkesvägledare

Oxievångsskolans studie- och yrkesvägledare heter Anna Nettelblad-Ströhm.

Studie- & yrkesvägledningen på grundskolan handlar i första hand om information och vägledning av eleverna inför deras val till gymnasieskolan. Detta i form av klassinformationer, gruppsamtal och enskilda samtal som startar under vårterminen årskurs 8 och som sedan fortsätter och intensifieras i årskurs 9. Under höstterminen årskurs 9 erbjuds också gymnasiemässa, föräldrainformation och öppet hus på gymnasieskolorna.

Kontakta oss

Anna Nettelblad-Ströhm
Studie- och yrekesvägledare
Anna.Nettelblad@malmo.se
Tel: 040-34 69 56, 0708-14 15 48

Senast ändrad: