$left
$middle

Kontakta oss

På denna sida hittar du kontaktinformation till båda våra hus. Söker du efter en lärares kontaktuppgifter finns dessa på Infomentor.

Oxievångsskolan förskoleklass till årskurs 6:

Besöksadress: Lerbråkavägen 1
Tel: 040-34 68 13

Jasminka Hadzimujagic
Skoladministratör förskoleklass till år 6
E-post: jasminka.hadzimujagic@malmo.se  
Telefon: 0708-83 55 30

Karolin Lindqvist
Biträdande rektor förskoleklass till år 3 samt fritidshem
E-post: karolin.lindqvist@malmo.se    
Telefon: 0723-54 16 07

Anna Norén
Biträdande rektor år 4 till år 6 samt grundsärskolan
E-post: anna.noren@malmo.se  
Telefon: 0733-16 02 20 

Oxievångsskolan årskurs 7 till 9:

Besöksadress: Keramikvägen 122
Tel: 040-34 69 49

Chanice Isaksson
Skoladministratör år 7 till år 9
E-post: chanice.isaksson@malmo.se 
Telefon: 0768-76 77 20

Hanna Draxell
Biträdande rektor gemensamt ansvar för år 7, 8 och 9
E-post: hanna.draxell@malmo.se    
Telefon: 0729-96 34 34                  

Johan Rasmusson
Biträdande rektor gemensamt ansvar för år 7, 8 och 9
E-post: johan.rasmusson@malmo.se    
Telefon: 0708-42 58 63

Oxievångsskolan övergripande frågor:

Besöksadress: Keramikvägen 122

Jennie Metz Abrahamsson
Administrativ chef
E-post: jennie.metzabrahamsson@malmo.se  
Telefon: 0721-89 26 05

Jenny Nyberg
Rektor
E-post: jenny.nyberg@malmo.se
Telefon: 0701-495840