$left
$middle

Musikprofil

På Oxievångsskolan har vi en gedigen musikprofil som från och med läsåret 2021/2022 ingår i Grundskoleförvaltningens profilskolor. 

Ansökan för musikprofil läsåret 2022/2023 öppnar 7 september och är öppen till och med 25 oktober.

Oxievångsskolans musikprofil årskurs 7-9 är inriktad mot populärmusik och ensemblespel. Vi arbetar med konsertprojekt som med stigande ålder blir allt mer elevstyrda. För oss är det viktigt att du har ett stort musikintresse och är beredd att spela olika instrument. Vi vill att du är öppen för att prova olika stilar och uttryck för att utvecklas musikaliskt tillsammans med oss!

Du kommer fördjupa dig inom instrumentspel/sång, kör, analogt –och digitalt musikskapande, ljudteknik och mycket annat. Detta gör du i någon av våra musiksalar, välutrustade replokaler eller vår moderna musikstudio. Du kommer också att genomföra både mindre och större konserter inom och utanför skolan under dina tre år hos oss.

Att gå i musikprofil innebär att du kommer att ha en utökad timplan med fördjupning inom ämnet musik. Du går i en specifik musikprofilklass tillsammans med andra elever som delar ditt musikintresse. Vår profil präglas mycket av utåtriktad verksamhet i form av olika typer av konsertprojekt och andra framträdanden. Vi samarbetar också med andra aktörer i Malmös musikliv.

För att bli antagen till musikprofilklassen gör du en särskild ansökan och därefter ett färdighetsprov där du visar upp dina förkunskaper enskilt och i grupp. Om du blir antagen blir du därmed garanterad en plats på vår skola och behöver inte göra något skolval inför höstenterminen.

Färdighetsprov vid Oxievångsskolan

När du ansökt till musikprofilen inför årskurs 7 kommer du att kallas till en färdighetsprövning. Denna kommer att äga rum under november. Prövningen består av en individuell del och en gemensam del.

Under den individuella delen vill vi att du berättar om dig själv och varför du sökt till musikprofilen. Du kommer sedan att få visa upp dina kunskaper i sång och instrumentspel. Vi vill att du förbereder en valfri sång/rap som du visar upp. För instrumentspelet finns piano, gitarr, bas och trumset att tillgå, men du får givetvis ta med ditt eget instrument om du vill. Du får gärna spela flera instrument om du kan. Om du har något annat musikaliskt som du vill visa upp, som till exempel en video eller inspelad musik får du gärna ta med det också.

Under den gemensamma delen kommer du tillsammans med andra sökande att få göra puls –och rytmövningar. Du kommer också att sjunga gemensamt med de andra i din grupp.

Färdighetsprovet innefattar grupp- och individuella övningar som berör:

 • Spelprov bredd
 • Analogt eller digitalt spelprov
 • Rytmik
 • Sång
 • Scen, musikintresse och samarbete i grupp

Efter färdighetsprovet sker ett urval baserat på resultatet från provtillfället. Resultatet på färdighetsprovet ligger till grund för antagningen.

Ansöka

För att ansöka till musikprofilsklassen inför årskurs 7 höstterminen 2023, fyller du i en ansökan via e-tjänster i Malmö Stad. Ansökan öppnar 7 september 2022. Skolan måste ha din ansökan senast 25 oktober 2022, då ansökan stänger.
Du som vårdnadhavare behöver ha BankID för att göra en ansökan. Om detta inte finnes, vänligen kontakta skolan för vidare vägledning.

Upplägg inom musikprofil

Årskurs 7

Här arbetar vi brett med grundläggande instrumentkännedom och ensemblespel. Alla elever kommer att arbeta med klaviaturinstrument, gitarr, elbas, trumset och sång. Vi arbetar också med analogt -och digitalt musikskapande i grupp där eleverna får göra egna låtar.

Lektioner

 • 80 min Musikprojekt
 • 60 min Ensemblespel
 • 40 min Körsång

Utökad timplan 90 minuter per vecka.

Årskurs 8

Här arbetar eleverna med att lyssna, analysera, diskutera och spela sig igenom populärmusikens historia och dess olika genrer. Vi jobbar också med musikskapande genom att göra om låtar från en genre till en annan.

Lektioner:

 • 60 min Ensemblespel
 • 90 min Musikprojekt
 • 40 min körsång

Utökad timplan 95 minuter per vecka.

Årskurs 9

Här genomför eleverna en egenproducerad turné på Malmös mellanstadieskolor där de styr allt från val av låtar till bokning av skolor att uppträda på. Under våren arbetar eleverna med att göra en examenskonsert dit släkt och vänner är välkomna.

Lektioner:

 • 60 min Ensemblespel
 • 100 min Musikprojekt
 • 40 min körsång

Utökad timplan 100 minuter per vecka.

För frågande gällande innehåll i musikprofilen och färdighetsprov:

Jonas Magnusson
Grundskollärare musik
jonas.magnusson2@malmo.se

Ola Lundin
Grundskollärare musik
ola.lundin@malmo.se

Victoria Ahlberg
Grundskollärare musik
victoria.ahlberg@malmo.se

För frågor gällande det administrativa handhavadet:

Chanice Isaksson
Skoladministratör
chanice.isaksson@malmo.se