Om Oxievångsskolan

Oxievångsskolan är en grundskola med årskurserna förskoleklass till och med årkurs 9. Vi har cirka 800 elever och 100 personer i personalstyrkan. Skolan ligger i en vacker miljö, omgiven av naturen i Oxie, strax utanför Malmö.

Oxievångsskolan är en grundskola inom Grundskoleförvaltningen i Malmö stad och består av två hus.

Vid Lerbråkavägen ligger vår verksamhet för de yngre barnen. I det huset finner vi årkurserna förskoleklass till och med årkurs 6 samt fritidshem. Denna verksamhet är en liten skolan med få elever mitt i det gröna Oxie. Skolan består av ca 50 elever i samtliga årskurser, förskoleklass till årskurs 6.

Ett stenkast bort vid Keramikvägen, ligger huset som har högstadiet med årskurserna 7, 8 och 9. Denna verksamhet har kapacitet för 180 elever i varje årskurs men i dagsläget går ungefär 160 elever per årskurs. Högstadiet har även en musikprofilklass i varje årskurs med antagning i åk 7.

Skolan är organiserad i arbetslag som följer ett stadie. En grupp lärare arbetar i arbetslag förskoleklass till årskurs 3, en grupp mot barnen i årkurs 4 till och med 6 och på högstadiet följer lärarna årkurs 7, 8 eller 9. Det betyder att eleven har samma lärare under de tre åren de spenderar i ett stadie.

Vår vision är att alla våra elever ska minnas sin skoltid som meningsfull och glädjerik. På Oxievångsskolan sätter vi varje elev i fokus och bygger vårt ledarskap på goda relationer. Vi stöttar varandra och kompletterar varandras kompetenser. Vi arbetar därför aktivt för att skapa trygghet och studiero i en miljö som stimulerar elevens lust och motivation att lära.

Språk- och forskningsbaserat lärande är i fokus, vilket visar sig i våra åtaganden på skolan. Dessa fokuserar på utvecklande åtaganden där vi analyserar och sätter riktning för att hur vi vuxna ska hjälpa eleverna nå högre resultat. Genom vårt samarbete mellan digitaliseringspedagog och skolbibliotek (DigiMIK) ligger skolan i framkant när det gäller digitalisering och lärande.

Kollegiet på skolan är ett engagerat kollegium som driver skolans utveckling framåt, tillsammans med skolans ledningsgrupp. Förstelärare finns i varje arbetslag och har som uppdrag att tillsammans med ledning, DigiMIK och elevhälsoteam planera, driva, följa upp och utveckla våra åtaganden.

Högstadiet har en musikprofil där eleverna får utveckla sin musikaliska sida vilket ger en särskild estetisk känsla. Vi har också en hälso- och idrottsprofil på skolan i samarbete med Malmö FF och Räddningstjänsten Syd.

Ledningsgruppen på Oxievångsskolan - Vårt WHY?
Vårt syfte är att sätta en gemensam riktning för organisationen, där kunskap, trygghet och hög måluppfyllelse står i fokus. Genom att leda och skapa förutsättningar till en lärande kultur lär vi av varandra, utvecklas och trivs. Tillsammans skapar vi Varje elevs bästa skola.

Senast ändrad: