Kontaktuppgifter Ribersborgsskolan

Rektor
Ann-Caroline Fredholm
ann-caroline.fredholm@malmo.se

Biträdande rektor
Lars Börjesson
0766-39 49 47
lars.borjesson@malmo.se

Administrativ chef/biträdande rektor
Linda Chaib
0734-16 31 95
linda.chaib@malmo.se

Skoladministratör
Jessica Segerdahl
0733-29 14 17
jessica.segerdahl@malmo.se

Skolsköterska
Mia Henriksson
0709-34 69 31
mia.henriksson@malmo.se

Skolläkare
040-34 61 73

Kurator
Andreas Sjöberg
0708-74 77 98

Lokala resursteamet
040-34 69 30

Personalrum
040-34 69 33

Vaktmästare
Fahed Mehal
0709-34 11 11

Skolmåltidskök
040-34 29 09

FA    
0708-83 65 15

1A    
0708-83 65 18

2-3A 
0708-83 65 19

FB  
0723-71 25 12

1B 
0708-83 65 20

2-3B 
0708-83 65 21

FC 
0708-83 65 31

1C 
0733-02 30 62

2-3C 
0729-68 32 72

Galaxen Fritidshem årskurs 4-6
0723-71 25 02

Senast ändrad: