$left
$middle

Skolråd

Skolrådet för Ribersborgsskolan ska vara en länk mellan föräldrar och skola. Genom dialogen ges möjlighet till föräldrainflytande.

Frågor som varit vanliga under skolrådens sammanträden under de senaste åren är skolmaten, skolgården, trafikmiljö, kvalitetsredovisning, organisation och budget.

Vi ser gärna att det finns en föräldrarepresentant från varje klass.