$left
$middle

Vår vision

”Rönnenskolan – en skola att längta till och gå berikad ifrån”

På Rönnenskolan samarbetar all personal för att på bästa sätt stötta eleverna i deras kunskapsmässiga- och sociala utveckling. Ingen elev blir osynlig och vi arbetar efter mottot ”Alla elever är allas elever”. Arbetet sker individanpassat och lösningsfokuserat.

Språket är grundläggande i all kunskapsutveckling och i kommunikation med andra människor. På Rönnenskolan läggs stort fokus på att arbeta språkutvecklande och formativt. Vi använder modern teknik och digitaliseringens möjligheter för att bredda och fördjupa elevernas lärande.

Mediateket är en tydlig och integrerad del av skolan och undervisningen och stimulerar elevernas läslust, läs- och skrivförmåga samt är en resurs för att öka medie- och informationskompetensen.

Alla elever har möjlighet att påverka skolans verksamhet samt är delaktiga i sitt eget lärande.

Alla på Rönnenskolan känner trygghet och glädje när de kommer till skolan. Olikheter ser vi som en stor tillgång.