Information om Coronaviruset

Information till elever och vårdnadshavare om återgång till skola vid symptom eller efter sjukdom

Malmö stad följer nationella beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att skolor och fritidshem är öppna som vanligt och att friska barn ska vara i skolan. Den 31 augusti informerade Folkhälsomyndigheten om ändringar gällande återgång till skola vid lindriga symptom efter sjukdom.

Vid symptom eller sjukdom

Så länge barnet har symptom ska det stanna hemma och vara symptomfritt i 2 dygn innan återgång till skola. Om barnet har varit sjukt kan det återgå till skolan 7 dagar efter insjuknande, även om barnet har lindriga symptom som till exempel torrhosta eller lätt snuva.

Hygien

Skolpersonal fortsätter prata med eleverna om att det är viktigt att ofta tvätta händerna med tvål och vatten. Beroende på elevernas ålder visar pedagogerna hur detta ska göras. Om man behöver hosta ska man göra det i armvecket.

Om testning av pågående covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna och barn och unga i skolålder inklusive förskoleklass med covid-19-symptom att testa sig för att se om de har en pågående infektion. Testning sker utifrån lokala och regionala riktlinjer, se Region Skånes hemsida eller kontakta dem med frågor om testning.

Läs mer om coronaviruset

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

https://www.skane.se/organisation-politik/Nyheter/Halsa-och-vard/2020/region-skane-oppnar-provtagningsplatser-for-sjalvtester/

https://malmo.se/Coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19.html

Varje enskild skola kan ha ytterligare rutiner beroende på skolans utformning och storlek.

Ni är självklart välkomna att kontakta förvaltningen eller rektor på er skola med ytterligare frågor om hur vi hanterar coronaviruset.

Med vänliga hälsningar:

Grundskoleförvaltningen

Malmö stad

Senast ändrad: