$left
$middle

Kontakta oss

I första hand är det elevens mentor/ klassföreståndare man som förälder har kontakt med om man har frågor och funderingar kring sitt barn.

Morgon & kvällsfritids
0708-25 62 88

Rektor
Annelie Van Lunteren
annelie.vanlunteren@malmo.se
0768-70 69 79

Biträdande rektor
Årskurs F-1, Fritids F-1
Annika Ingelström Paulsen
annika.paulsen@malmo.se
0709-23 38 06

Biträdande rektor
Årskurs 2-3, Fritids 2-3
Andrea Cucarano
andrea.cucarano@malmo.se
0708-77 03 92

Biträdande rektor
Årskurs 4-5, Fritids 4-6
Henning Petersson
henning.petersson@malmo.se
0709-72 14 88

Biträdande rektor
Årskurs 6, anpassad grundskola
Erik Leonartsson
erik.leonartsson@malmo.se
0731-45 66 79

Administrativ Chef
Anders Kärrman
anders.karrman@malmo.se
0731-45 66 18

Skoladministratör
Johan Lundgren
johan.lundgren@malmo.se
0733-76 24 05

Elevkoordinator årskurs F-2
Emma Kjellin
emma.kjellin@malmo.se
0708-43 28 21

Elevkoordinator 3-6
Agnetha Andersson
agnetha.andersson@malmo.se
0733-76 24 06

Skolsköterska
Ane Benthien Kristensen
ane.benthien-kristensen@malmo.se
0732-33 00 89

Skolsköterska
Åse Barvesten
ase.barvesten@malmo.se
0731-50 71 83

Kurator
Sandra Andersson
sandra.andersson2@malmo.se
0723-83 00 64