Elevinflytande

På Skolan på Ön har vi  elevråd tillika är matråd. Elevrådet har möte en gång i månaden tillsammans med rektor och pedagog på skolan.

Varje klass har sitt eget klassråd där, för klassen, viktiga frågor diskuteras.

Senast ändrad: