Elevråd

Elevrådet på Skolan på Ön består av en representant från de fem klasserna på skolan, Ann Malmström och biträdande rektor Marie Cederborg.

Elevrådet träffas var femte vecka och tar upp ärende som har kommit upp på klassråden, diskuterar idéer och tankar kring skolan och skolans miljö. Eleverna gör egna skrivelser och förfrågningar till exempelvis vaktmästaren vad gäller förändringar.
 
Efter varje möte berättar representanterna för sina klasskamrater vad som sagts och diskussionen förs vidare, för att förankra elevrådets arbete hos den enskilde eleven.

Ett annat av målen med elevrådet är att eleverna ska få kännedom om hur man kan vara med och påverka och förändra i ett demokratiskt samhälle.

Senast ändrad: