$left
$middle

Kontakta oss

Biträdande Rektor
Nina Lekström
0766-069814
nina.lekstrom@malmo.se

Skolsköterska
Maria Gren
0733-465461
maria.gren@malmo.se
Finns på skolan på torsdagar

Malmö Skolrestaurang
040-34 71 31

Fritidshemsavdelningar:
U-båten (förskoleklass och 1B)
0733-769586

Kaptenen (2B och årskurs 3) 
0733-76 95 87

Bryggan (1A och 2A) 
0733-76 95 88