$left
$middle

Om Skolan på ön

Skolan på Ön är den lilla skolan med stor gemenskap där kunskap, engagemang och kreativitet står i centrum.

Skolan på Ön startade 1997. Idag är vi en F-3 skola med cirka 150 elever. Det är en liten skola där alla känner alla.

Skolan arbetar främjande och förebyggande med vår värdegrund. För att stärka känslan av delaktighet har vi vänskapsveckor, rastaktiviteter, gemensamma temadagar och utflykter.

Vi som arbetar på skolan ser till hela barnet, hela dagen. Vi samarbetar och samverkar för att alla elever ska utvecklas, trivas och må bra. Skolans elevhälsa är tydligt närvarande i skolans verksamhet. Skola och fritids delar lokaler.