Om Skolan på ön

Skolan på Ön är den lilla skolan med stor gemenskap där kunskaper, engagemang och kreativitet står i centrum. Skolan ligger vackert belägen vid Öresund och är en F-3 skola med cirka 150 elever.

Skolan har funnits som skola sedan 1997. Byggnaden har gamla anor, medan inredningen är modern. Det är en liten skola där alla känner alla.
 
Skolan arbetar medvetet med de mål läroplan och kursplan beskriver och med vår värdegrund. För att stärka vi-känslan har skolan gemensamma temadagar, ett par gånger varje termin, där barn från alla klasser arbetar tillsammans i tvärgrupper. Personalen arbetar nära varandra och ser till barnens hela dag, både i skolan och på fritidshemmet. Under skoltid har varje klass en fritidspersonal knuten till sig. Skola och fritids delar lokaler.
 
För att främja en god och trygg miljö för lärande har skolan en gemensam värdegrund, där nyckelorden är: trygghet, ansvar, livskunskap, demokrati och omtanke. Allt arbete genomsyras av att: "Vi bemöter andra som vi själv vill bli bemötta"

Senast ändrad: