$left
$middle

Spetsutbildning engelska

Söderkullaskolan erbjuder elever att söka till den riksrekryterande spetsutbildningen i engelska.
Utbildningen är beviljad av Skolverket och sker i samarbete med Pauliskolan. 

Spetsutbildningen är en fördjupning i engelska som innebär att du i årskurs 7 och 8 studerar engelska på en avancerad nivå med högre studietakt. I slutet av åk 8 får du ditt slutbetyg för engelska på grundskolenivå. I årskurs 9 påbörjar du gymnasieengelska genom att läsa kursen Engelska 5 på Pauliskolan.
OBS! Utöver ämnet engelska i åk 9, så har de elever som går spetsutbildning all sin undervisning på Söderkullaskolan.

Målet med utbildningen är att ge elever med redan goda kunskaper i engelska en fördjupning och bredd i ämnet, samt att få möjlighet att redan i grundskolan läsa engelska på gymnasienivå.

Du som har ansökt till utbildningen måste göra ett antagningsprov. Antagningsprovet består av läsförståelseuppgifter på engelska och svenska där du får läsa några olika typer av texter och svara skriftligt på ett antal frågor kring innehållet. En skrivuppgift på engelska ingår också. Resultatet på antagningsprovet ligger till grund för antagningen till spetsutbildningen.

Endast ett begränsat antal platser finns till utbildningen och ansökningar som kommer in försent kan inte beaktas. Sista ansökningsdatum står på ansökningsblanketten. Besked om antagning kommer under november eller december.

Det är viktigt att du hålla reda på sista svarsdatum och att tacka ja eller nej till platsen om eleven blir antagen på utbildningsprofilen eller spetsutbildningen. Om elever tackar nej, kommer reserver att erbjudas de lediga platserna.