$left
$middle

Föräldrainformation

Vi på Sofielundsskolan strävar efter ett bra och nära samarbete med alla föräldrar. 

Du som förälder är mycket viktig för ditt barn skolgång. Ditt engagemang och intresse är mycket viktigt och har stort betydelse för ditt barns skolresultat. Du som förälder ska ha insyn och vetskap om hur det går för ditt barn i skolan. Genom spontana besök, föräldramöten och utvecklingssamtal ska du få möjlighet att påverka ditt barns skolsituation.

Vi på Sofielundsskolan strävar efter att:

  • Alla föräldrar ska känna att det finns en väl fungerande dialog mellan hem och skola.
  • Alla föräldrar ska känna sig välkomna och respekterade i skolan.
  • Alla föräldrar ska känna att de har möjligheten till både insyn, engagemang och inflytande i skolan.
  • Föräldrar och skolan stödjer varandra vad gäller elevernas kunskapsutveckling.