Om Stapelbäddsskolan

Stapelbäddsskolan är en F–3-skola med cirka 490 elever. Skolan ligger intill Stapelbäddsparken i Västra hamnen och invigdes i augusti 2016.

Stapelbäddsskolan är en av Malmö stads kommunala grundskolor. Den övergripande visionen för alla skolor i Malmö stad är att skapa varje elevs bästa skola.

Som elev på Stapelbäddsskolan ska du få mod att följa dina drömmar. För att förverkliga detta ska vi ge dig dem bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande.

Tillsammans med dig och med dina föräldrar kommer vi tillsammans skapa morgondagens och framtidens skola – där du som elev hela tiden är i fokus!

Hos oss ska du utvecklas – både kunskapsmässigt och som person. Du ska bli medveten om vad du kan, vad du behöver träna mer på och hur du ska göra.

Vår skola ska vara en trygg plats i ditt liv och du ska känna dig stolt över din skola!

För oss på Stapelbäddsskolan är varje elev viktig och unik! Det finns ingen annan som är precis som du. Du kan likna någon till utseende, du kan gilla samma saker som någon annan – men du kommer alltid att vara unik.

Det som inte du kan, är någon annan bra på och det som du redan vet, vet någon annan ingenting om. Vi har massvis att lära av varandra! 

Alla är unika och det innebär att vi alla är olika! Var stolt för den du är! Var stolt för att du inte är som alla andra!

Tillsammans skapar vi varje elevs bästa skola! 

Senast ändrad: