$left
$middle

Stapelbäddsskolan Fritidshem

Stapelbäddsskolan erbjuder fritidshem för elever i förskoleklass samt för elever i årskurs 1-3.

Fritidshemsverksamheten är ett viktigt komplement. Tillsammans med skolan skapar det mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande. Fantasin och kreativiteten förstärks genom att barnet, i olika uttrycksformer, t ex drama, rytmik, dans, musik samt skapande i bild och text, får utveckla alla sina kompetenser.

Skapande verksamhet och den medvetna leken är viktiga komponenter för barnets helhetsutveckling. Fritidshemsverksamheten på Stapelbäddsskolan har egna pedagogiska planeringar som utgår från Lgr 11 och Allmänna råd för kvalitet i fritidshem.

Fritidshemmens dagliga rutiner
Öppettider 06.20 - 18.00.Hämtning
Den som hämtar barnet meddelar alltid personalen på avdelningen.

Privata saker
Vi tar inte ansvar för saker som barnen tar med sig hemifrån.

Uppsägning
Uppsägningstiden är två månader under vilken avgift debiteras. Uppsägning skall ske skriftligen på blankett som finns på Malmö stads hemsida.

Kontakt

Våning 1 - 3A, 3B, 3C, 3D, 3E
Avdelning: ATLE
0733-35 78 89
0733-35 78 82

Våning 2 - FD, FE, FF
Avdelning: BALDER
0733-35 78 88

Våning 2 - FA, FB, FC
Avdelning: BORE
0708-30 42 81

Våning 3 - 1A, 1B, 1C
Avdelning: FREJ
0733-90 59 48

Våning 3 - 1D, 1E
Avdelning: VIDAR
0733-35 78 86

Våning 4 - 2A, 2B, 2C
Avdelning: ODEN
0733-35 78 85

Våning 4 - 2D, 2E
Avdelning: YMER
0733-35 78 81