$left
$middle

Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk och fungerar som en bro mellan förskolan och grundskolan.

Här kan du se en kort indroduktionsfil om arbetet i förskoleklass.