$left
$middle

Hörselnedsättning

Stenkulaskolans inkluderande hörselverksamhet är till för elever
som har en hörselnedsättning och har talat språk, samt är i behov av en specialiserad lärmiljö.

Informationsträff för dig med barn som har hörselnedsättning

Tisdag den 10 oktober klockan 14.30 – 16.00 är det informationsträff till vårdnadshavare med barn som har hörselnedsättning och som ska börja skolan till hösten 2024. Informationsträffen riktar sig till vårdnadshavare som vill veta mer om Stenkulaskolan. Vi samlas utanför skolans expedition.

Anmäl dig och meddela om du önskar tolk senast 2023-10-03 till boel.forsell@malmo.se eller 0721-72 01 37

Elevgrupper

Elevernas undervisningsgrupper är mindre och lokalerna är utrustade med hörteknik för att eleverna ska höra så bra som möjligt. Undervisningen sker på talad svenska med stöd av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

Kontaktinformation

 • Stenkulaskolan

  • Telefon:  040-34 67 25
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Östra Farmvägen 30
sv