$left
$middle

Kontakta oss

Skolledning

Rektor
Ansvarig för: Grundskolan
Tomas Strand
0766-27 80 74
tomas.strand@malmo.se

Bitr. rektor Autismverksamheten, Fritidshem
Ansvarig för: Autismverksamheten, Fritidshem
Johanna Pärlendal
0703-08 34 91
johanna.gustavsson@malmo.se

Bitr. rektor Årskurs F-3
Ansvarig för: Årskurs F-3, Hörselverksamhet
Pernilla Comet
0708-77 42 69
pernilla.comet@malmo.se

Bitr. rektor 4-9
Ansvarig för: Årskurs 4-9
Emma Abrahamsson
0733-18 72 12
emma.abrahamsson@malmo.se

Administrativ chef
Sara Bökwall
0729-73 29 37
sara.bokwall@malmo.se