$left
$middle

Kontakta oss

Skolans telefonnummer
040-34 71 54

Rektor
Marie Christine Cronholm
mariechristine.cronholm@malmo.se
Nås via expeditionen

Biträdande rektor åk 4-6, samt central SU-grupp
Max Gregerstedt
max.gregerstedt@malmo.se
0709-39 28 81

Biträdande rektor åk F-3
Christel Hammar
christel.hammar@malmo.se
0709-73 23 96

Skolsköterska
Marie Persson Söderberg
marie.perssonsoderberg@malmo.se
0766-39 49 26

Kurator
Sabina Quittner
sabina.quittner@malmo.se
0729-74 33 87

Administrativ chef
Annika Marling
annika.marling@malmo.se
0729-67 88 65

Skoladministratör
Tanja Cavdarovska
tanja.cavdarovska@malmo.se
040-34 71 54
0733-76 41 53

Bibliotekarie
Andreas Hannervik
andreas.hannervik@malmo.se
0729-64 09 24

Special pedagog, Årskurs F-2
Charlotte Nilsson
charlotte.nilsson2@malmo.se
0723-92 14 50

Special pedagog, Årskurs 3-4
Nada Al Louhaibi
nada.allouhaibi@malmo.se
0708-32 41 63

Special pedagog, Årskurs 5-6
Linda Gustavsson
linda.gustavsson@malmo.se
0733-82 21 76

Vaktmästare
Ghasem Akhlaghi Shad
ghasem.akhlaghishad@malmo.se
0709-22 33 85

Central SU-grupp
0721-56 22 06

Arbetslagens telefonnummer

Solen (F-klass)
Förskoleklass och fritidshem
F1: 0738-56 93 86
F2: 0766-27 41 77
F3: 0721-56 21 96
Fritidshem: 0723-63 54 19

Månen (åk 1)
Lärare: 0708-77 43 81
Fritidshem: 0734-32 30 78

Stjärnorna (åk 2)
Lärare: 0708-77 43 71
Fritidshem: 0738-56 93 87

Vintergatan (åk 3)
Lärare: 0738-56 72 05
Fritidshem: 0738-56 93 89

Vintergatan (åk 4-6)
Lärare åk 4: 0766-27 41 63
Lärare åk 5: 0721-57 76 40
Lärare åk 6: 0721-57 76 70
Fritidshem: 0738-56 93 88