$left
$middle

Skolskjuts

De elever som åker skolbuss får aktuell turlista från skolan

"15-minutersregeln"

Om skolbussen inte kommit inom 15 minuter ska ditt barn gå hem igen.

Vid snöhinder eller annan liknande situation informerar vi via
Radio P4 Malmö.
Har bussbolaget ringt in information står det på  Trafikredaktionens sida  Sveriges radio P4 https://sverigesradio.se/sida/trafiken
Skriv Oxie i sökrutan och klicka sedan på den orangefärgade rutan så visas aktuell information.
Om skolbussen inte kör på morgonen kommer den inte heller att köra hem ditt barn på eftermiddagen, oberoende av väder.
Om bussen måste gå hem tidigare på grund av vädret meddelas föräldrarna. Var vänlig ha mobiltelefonen tillgänglig.