$left
$middle

Kontakta oss

Välkommen att i första hand kontakta Toftanässkolan via vår gemensamma e-post: toftanasskolan.grf@malmo.se

Skolledning

Rektor
Claes Jeppsson
0733-26 22 75
claes.jeppsson@malmo.se

Biträdande rektor
Jessica Schmidt
0723-506578
jessica.schmidt@malmo.se

Biträdande rektor
Pierre Löfström
0708-667409
pierre.lofstrom@malmo.se

Biträdande rektor
Annie Plantin
0766-34 31 17
annie.plantin@malmo.se

Administrativ chef
Lina Svanbrink
0721-77 59 31
lina.svanbrink@malmo.se

Administration

Administratör
Carina Nilsson
0701-495250
carina.nilsson6@malmo.se

Administratör
Susanne Sundberg
0701-495264
susannetherese.sundberg@malmo.se

Vaktmästare/Slöjdlärare
Lennart Larsson
lennart.i.larsson@malmo.se

IT-pedagog
Nicklas Åkesson
0701-495238
nicklas.akesson@malmo.se

Elevhälsopersonal

Skolsköterska
Teresa Carlsson
teresa.carlsson@malmo.se

Kurator
Jenny Olander
0701-495409
jenny.olander@malmo.se

Specialpedagog årsk F-5
Ann-Louise Olsson
0721-920824
ann-louise.olsson@malmo.se

Förstelärare med specialpedagogiskt uppdrag årsk 6-9
Jonas von Nolting
0701-495270
jonas.vonnolting@malmo.se

Elevkoordinator
Sara Zandihn
0701- 495268
sara.zandihn@malmo.se

Studie- och yrkesvägledning
Catja Bengtsson
0731- 450497
catja.bengtsson@malmo.se

Emma Zandihn
0721-920886
emma.zandihn@malmo.se