Miljö

Så arbetar vi på Tygelsjöskolan

Vi tycker det är viktigt att så tidigt som möjligt göra de små barnen miljömedvetna. Redan i förskolan får barnen lära sig att källsortera soporna och sedan lägga dem i rätt kärl på miljöstationen. De får lära sig att vara rädda om naturen och inte smutsa ner. De deltar också i "Skräpplockardagen."

Skolan har ett fortlöpande arbete vad gäller miljö och en plan för vad som bör tas upp varje läsår i klassen. Papper, kartonger, batterier och toners källsorteras. Allt städmaterial är miljömärkt. Mjölken som serveras är ekologisk.

Så långt som möjligt dubbelkopierar vi och skolan är utrustad med armatur med rörelsestyrd LED-belysning.

Skolan har ett miljöråd med elevrepresentanter F-3, som träffas regelbundet under läsåret.

Sedan 2007 har skolan fått Grön Flagg förnyad och godkänd. Varje läsår har vi ny handlingsplan med nya mål att uppnå.

Senast ändrad: