$left
$middle

Tygelsjöskolans fritidshem

Tygelsjöskolans fritidshem har 5 avdelningar för elever från förskoleklass till och med skolår 3. Varje arbetslag har sin egen fritidshemsavdelning.

Kontakta oss

Blåa spåret (1D-2D), telefon: 0766-07 40 07

Gröna spåret (FC-1C-2C), telefon: 0721-61 60 43

Gula spåret (FA-1A-2A-3A), telefon: 0733-76 38 39

Röda spåret (FB-1B-2B), telefon: 0766-34 82 49

År 3 Grön/Röd (3B+3C), telefon: 0708-24 94 60

Öppet

Fritidshemmet är öppet klockan 6.15-17.30. Öppning och stängning sker på röda spåret, i den låga byggnaden. (Stängning kan även ske utomhus om det är fint väder)