$left
$middle

Om Värner Rydénskolan

Värner Rydénskolan 7-9 är en skola som omfattar förutom grundskola även fritidshem.

Vår vision och vårt förhållningssätt

Värner Rydénskolan är varje elevs bästa skola med fokus på lärande och trygghet.

Alla vi som arbetar på skolan har högt ställda krav på oss själva och varandra. Vi har också höga förväntningar på våra elever och strävar efter att uppmärksamma det positiva hos varje elev.

Våra starka och kreativa medarbetare utgör drivkraften i att skapa en skola där alla elever ska lyckas. Vår ambition är att erbjuda alla som arbetar här ett förtroendefullt klimat där medarbetare och ledning arbetar sida vid sida för att bygga varje elevs bästa skola.

Kontakta oss

 • Värner Rydénskolan

  • Telefon:  040-34 35 25
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Hårds väg 5
sv