Om Värner Rydénskolan

Värner Rydénskolan är en F–9-skola med cirka 500 elever och omfattar förutom grundskola även fritidshem.

Vår vision och vårt förhållningssätt

Värner Rydénskolan är varje elevs bästa skola med fokus på lärande och trygghet.

Alla vi som arbetar på skolan har högt ställda krav på oss själva och varandra. Vi har också höga förväntningar på våra elever och strävar efter att uppmärksamma det positiva hos varje elev.

Våra starka och kreativa medarbetare utgör drivkraften i att skapa en skola där alla elever ska lyckas. Vår ambition är att erbjuda alla som arbetar här ett förtroendefullt klimat där medarbetare och ledning arbetar sida vid sida för att bygga varje elevs bästa skola.

Värner Rydénskolan är en spännande och utmanande arbetsplats där vi just nu fokuserar på våra utvecklingsområden elevernas lärande, trygghet och studiero samt närvaro. Våra värdeord engagemang, samarbete, kvalitet och utveckling ska genomsyra alla våra verksamheter.

Senast ändrad: