Skolråd

Skolrådet har som uppgift att vara ett forum där valda representanter för skola och vårdnadshavare samråder om verksamheten.

På skolrådet ska frågor behandlas som är viktiga för verksamheten och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolrådet på Västra Hamnens skola består av en ordinarie representant och en ersättare från varje klass. Skolan representeras av skolledning och personal.

Senast ändrad: 2020-11-18 11:07