$left
$middle

Våra verksamheter

Västra Hamnens skola bedriver två verksamheter, grundskola och fritidshem.

Grundskola

Skolan har som mål att:

  • Alla elever ska nå full måluppfyllelse
  • Alla elever ska må bra och trivas på vår skola

Vi når dit genom ett språkutvecklande arbetssätt som genomsyrar hela skoldagen och genom engagerade och kompetenta lärare som tillsammans med övrig personal skapar en positiv lärmiljö.

Fritidshem

Västra Hamnens fritidshem är en verksamhet som bedrivs innan och efter skoldagen samt under loven för barn i åk 4-6. Vi har öppet från klockan 06.30 till 18.00.

Övergripande mål för fritidsverksamheten är:

  • Alla elever ska känna en trygghet i fritidsgruppen samt tillit och förtroende för sina pedagoger.
  • Alla elever ska bli medvetna om och uppleva att de har inflytande och kan bidra till fritidsverksamhetens innehåll och upplägg.
  • Fritidshemmets miljö ska upplevas harmonisk, lustfylld, positiv, välkomnande och accepterande.
  • Fritidsaktiviteterna är väl förankrade i styrdokumenten och vara informerade om i exempelvis veckobrev och på skolans pedagogiska webbplats.
  • Alla elever som deltar i fritidsverksamheten får möjlighet till lärande och individuell utveckling.