Uppdaterad 18 februari 2021

18 februari 2021

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Hamnens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling är framtagen för att alla elever på skolan ska få sina rättigheter tillgodosedda. I likabehandlingsplanen kan man läsa om hur vi på skolan arbetar för att varje elev ska känna sig trygg och trivas på sin skola.

I planen kan man även läsa om hur skolan jobbar med att öka kunskapen bland eleverna kring normer och värden och vilka strukturer som skolan använder för att öka delaktigheten bland eleverna.

Vi på Västra Hamnens skola anser att elevernas och vårdnadshavarnas åsikter och tankar är viktiga. Vi vill därför uppmana elever och vårdnadshavare att ta kontakt med personal på skolan vid upplevda kränkningar, trakasserier, diskrimineringar eller andra funderingar gällande trygghet och trivsel på skolan.

Tillsammans bygger vi en anda, med gemensamma kärnvärden, vilken ska bidra till en känsla av gemenskap och en skolmiljö att lära, utvecklas och trivas i.

Ladda hem vår likabehandlingsplan

Västra Hamnens skolas plan mot diskriminering och  kränkande behandling (pdf, 343.5 kB)

Affisch om plan för att motverka kränkande behandling (pdf, 1.1 MB)


Bild av av affischen som finns för nedladdning