$left
$middle

Kontakta oss

Adress
Hospitalsgatan 1,
211 31 Malmö
0708-79 26 17

Rektor
Åsa Kildén
0768-54 97 19

Bitr. rektor
Malin Henriksson
0733-24 03 10

Administrativ chef
Cecilia Swärd
0708 -79 26 50

Fritidshem
FA 0708-79 26 40

FB 0708-79 26 39

År 1: 0768-71 76 90

År 2: 0768-55 85 82

År 3: 0766-29 34 28 - detta nr gäller alla avdelningar morgon och kväll efter 16.30

Matsalen, 0766-29 34 28

Skolsköterska
Helena Sten Waldo
0733-90 40 96

Kurator
Lill Borojevic
0708-97 99 83

Specialpedagog
Jenny Nylander
0708-36 13 11

Speciallärare
Jane Lilja
0708-79 26 09

Lärare SvA
Camilla Granström
0708-22 73 40

Vaktmästare/IT
Palle Sönnerup
0708-79 26 17