$left
$middle

Elevråd

Elevdemokrati och elevernas medverkan i olika delar av skolans arbete, är områden som skall utvecklas. Elevrådens möjligheter att påverka sin situation bygger på klassrådens verksamhet.

I klassråden väcks ärende, som sedan skall föras vidare av klassrepresentanterna till elevrådet, som efter att frågan har behandlats där kan föra den vidare till skolledningen, skolrådet eller föräldraföreningen.

Förutom i elevråd och skolråd ingår det elevrepresentanter i matrådet och i miljörådet. Störst och viktigast inflytande skall eleverna dock ha över den vardagliga verksamheten i klassrummen.

sv