Internationella skolor

I Malmö finns två grundskolor som undervisar på engelska. De internationella skolorna i Malmö är Malmö International School som är kommunal och avgiftsfri och Bladin's International School som har statligt stöd och därmed rätt att ta ut avgift.

Malmö International School

Malmö International School (MIS) är en kommunal grundskola för årskurs 1–9 och all undervisning är på engelska. MIS är certifierad av IBO (International Baccalaureate Organisation) för Primary Years Programme och för Middle Years Programme.

Inga elevavgifter tas ut.

Malmö International School

Bladin's International School of Malmö

Bladins International School of Malmö är en fristående skola som erbjuder undervisning på engelska. Bladins erbjuder både grund- och gymnasieskola. Grundskolan följer läroplanen för The International Baccalaureate Primary Years Programme och Middle Years programme (PYP och MYP). På gymnasienivå erbjuder de samhällsprogrammet på engelska.

Skolan tar ut elevavgift.  

Bladin's International School of Malmö

Senast ändrad: