Frånvaroanmälan

Om ditt barn blir sjukt bör du anmäla frånvaron till skolan före klockan 8.00. Välj ett av alternativen nedan. Under lov- och studiedagar anmäler du frånvaro direkt till fritidshemmets avdelning.

Anmäl frånvaro via telefon 0515-777 000

Anmäl frånvaro för en dag i taget. Anmälan måste upprepas varje sjukdag. Om du ringer efter klockan 12.00 registreras ditt barns frånvaro för följande dag. Det enda du behöver är en knapptelefon. Ha ditt barns personnummer (10 siffror) till hands.

Anmäl frånvaro på följande språk:

0515-777 000 Svenska
0515-777 001 Engelska
0515-777 002 Arabiska
0515-777 003 Somaliska
0515-777 004 Pashto
0515-777 005 Albanska  

Anmäl frånvaro via internet eller app

Loggar du in på Skola24 via din dator kan du anmäla frånvaro för en eller flera dagar i taget.

Använder du appen kan du anmäla frånvaro upp till fem dagar framåt i tiden och även del av dag.

Mer information om Skola24

Senast ändrad: