Malmö idrottsgrundskola

Skiss över den nya Malmö idrottsgrundskolan

Illustration: Chroma arkitektur. Klicka på bilden för förstoring.

Malmö idrottsgrundskolan byggs för sju parallella klasser i årskurs 7–9 med en kapacitet för 550 elever. Skolan riktar sig till elever med idrottsinriktning inom och utanför Malmö stad.

Adress

Skolans besöksadress är Eric Perssons väg. 
Skolan kommer att vara placerad inom stadionområdet. 

Byggstart och planerad inflyttning

Byggstart skedde juni 2019. Skolan ska vara inflyttningsklar till höstterminsstarten 2021.

Skolbyggnader

Skiss över den nya Idrottsgrunskolan

Vy idrottshallen. Illustration: Chroma arkitekt. Klicka på bilden för förstoring.

Det kommer att finnas två byggnader på fastigheten varav en är gymnasiehall.

Byggnaden kommer att kopplas samman genom en gång mellan byggnaderna.