$left
$middle

Grundläggande behörighet till högskolan

Beroende på vilket gymnasieprogram du läser kan du grundläggande högskolebehörighet, men du kan också behöva läsa ytterligare kurser för att uppfylla kraven.

Grundläggande högskolebehörighet

För att få grundläggande högskolebehörighet krävs

  • svenska eller svenska som andraspråk om sammanlagt 300 gymnasiepoäng (svenska 1–3, alternativt svenska som andraspråk 1-3)
  • engelska om sammanlagt 200 gymnasiepoäng (engelska 5 och 6)
  • matematik om sammanlagt 100 gymnasiepoäng (matematik 1b eller 1c).

Särskild behörighet

För många utbildningar på högskola eller universitet krävs ytterligare förkunskaper utöver grundläggande behörighet. För att vara behörig till en sådan utbildning ska du ha läst kurser som ger relevanta förkunskaper för just den utbildningen, och ha minst godkänt betyg i dem. Det kallas särskild behörighet. Vilka extra förkunskaper som krävs står angivet vid respektive universitets-/högskoleutbildning.

Yrkesprogram och grundläggande högskolebehörighet

Du som väljer ett yrkesprogram ska erbjudas möjlighet att läsa ytterligare svenska/svenska som andraspråk och engelska så att du uppfyller kraven för grundläggande högskolebehörighet.

På sju av de tolv yrkesprogrammen finns det i dag möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet inom programmets ordinarie 2500 poäng. På övriga fem yrkesprogram måste eleverna däremot läsa utökat program för att kunna nå grundläggande högskolebehörighet. Det vill säga minst 100 poäng extra utöver de vanliga 2500 poängen. Detta beror på att de behörighetsgivande kurserna inte finns inom programfördjupningen på dessa program.

Om du kompletterar inom vuxenutbildningen

Kompletterar du inom vuxenutbildningen i ett senare skede för att få grundläggande högskolebehörighet kommer du att prövas i grupp I (direktgrupp) när du söker till högskolan, trots denna komplettering.

Följande gäller för respektive yrkesprogram