$left
$middle

Program inom gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en egen skolform. Alla utbildningar är 4-åriga. Du som söker till gymnasiesärskolan har oftast gått i grundsärskola. Gymnasiesärskolans program är en fortsättning på dessa studier.

Gymnasiesärskolan erbjuder utbildningar som på olika sätt är anpassade utifrån dina behov. Efter fyra år i gymnasiesärskolan kan du gå vidare till arbete eller andra studier, du är däremot inte behörig att söka vidare till utbildningar som kräver gymnasieexamen.

Gymnasiesärskolan uppmuntrar och arbetar för ett självständigt liv. Din utbildning är viktig för ett rikt liv idag och i framtiden.

Gymnasiesärskolans individuella program

Utbildning på ett individuellt program ska erbjudas elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. Det finns på Valdemarsro gymnasium.

Korttidstillsyn enligt LSS

Korttidstillsynen på Valdemarsro gymnasium erbjuder en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Du kan vara på korttidstillsyn hos oss före skoldagen börjar och efter den har slutat. Du är också välkommen under lovdagar, studiedagar och längre lov. Insatsen är kostnadsfri.

sv