Anmälan till workshop om den Sociala utvecklingsstrategin 

26 oktober 2021.

Välkommen på workshop om den Sociala utvecklingsstrategin och hur den kan konkretiseras i din organisation/verksamhet!

De främjande insatserna, hjärtat i CTC, utgår från den Sociala utvecklingsstrategin. När vuxna arbetar enligt strategin utvecklar barnet känslan av tillhörighet till den vuxne eller till sammanhanget där den vuxne verkar. Barnet tar över de normer och värderingar som finns i sammanhanget.

Arbetet syftar till att få barnen att känna tillhörighet till socialt positiva sammanhang, samt att medvetandegöra alla vuxna om deras roll som förebilder och normsättare i de sammanhang där de verkar. För detta finns kunskap och systematik.

Plats: Malmö Stadshus lokal Stortorget

Tid: 26 oktober kl 13:00-16:00

Senast ändrad: