Välkommen till CTC område A

Annelund, Allmänna sjukhuset, Lönngården, Möllevången, Norra och Södra Sofielund, Rådmansvången, Södervärn, Sofielunds Industriområde, Västra och Östra Sorgenfri.

Hej och välkommen till Annelund, Allmänna sjukhuset, Lönngården, Möllevången, Norra och Södra Sofielund, Rådmansvången, Södervärn, Sofielunds Industriområde, Västra och östra Sorgenfri. Vi arbetar tillsammans för goda uppväxtvillkor i Malmö.

CTC kretsar kring barnen. Vi arbetar för att stärka barn och unga i vårt område genom att skapa möjligheter till en meningsfull fritid, engagerade vuxna och bra villkor för framtiden. Tillsammans med boende och verksamheter i området vill vi bygga en känsla av stolthet, tillit och att våga drömma stort.

Vill du engagera dig? Välkommen på våra träffar och utbildningar!

Sociala utvecklingsstrategin skapar delaktighet och förmedlar positiva normer till barn och unga. Forskning visar att den är framgångsrik för att förebygga att barn utvecklar problembeteenden.
sv