Tillsammans för
goda uppväxtvillkor

Bulltofta, Ellstorp, Håkanstorp, Johanneslust, Katrinelund,
Kirsebergsstaden, Norra Sorgenfri, Rostorp, Sege industriområde,
Segemölla, Segevång, Slussen, Valdermarsro, Värnhem och Östervärn.

CTC – Område C

Hej och välkommen till områdena Bulltofta, Ellstorp, Håkanstorp, Johanneslust, Katrinelund, Kirsebergsstaden, Norra Sorgenfri, Rostorp, Sege industriområde, Segemölla, Segevång, Slussen, Valdermarsro, Värnhem och Östervärn.

CTC kretsar kring barnen. Vi arbetar för att stärka barn och unga i vårt område genom att skapa möjligheter till en meningsfull fritid, engagerade vuxna och bra villkor för framtiden. Tillsammans med boende och verksamheter i området vill vi bygga en känsla av stolthet, tillit och att våga drömma stort.

Vill du engagera dig? Välkommen på våra träffar och utbildningar!

Områdesteamets vision

Vårt område är en trygg plats där barn kan leva, leka och lära. En sund samsyn kring varje människas lika värde, bidrar till en framtid med ansvar och engagemang.

Sociala utvecklingsstrategin skapar delaktighet och förmedlar positiva normer till barn och unga. Forskning visar att den är framgångsrik för att förebygga att barn utvecklar problembeteenden.
sv