Tillsammans för
goda uppväxtvillkor

Bunkeflostrand, Klagshamn, Naffentorp, Skumparp, Tygelsjö by, Tygelsjö vång, Vintrie och Västra Klagstorp

CTC – Område D

Hej och välkommen till Bunkeflostrand, Klagshamn, Naffentorp, Skumparp, Tygelsjö by, Tygelsjö vång, Vintrie och Västra Klagstorp. Här hittar du information om områdets CTC-arbete.

CTC kretsar kring barnen. Vi arbetar för att stärka barn och unga i vårt område genom att skapa möjligheter till en meningsfull fritid, engagerade vuxna och bra villkor för framtiden. Tillsammans med boende och verksamheter i området vill vi bygga en känsla av stolthet, tillit och att våga drömma stort.

Vill du engagera dig? Välkommen på våra träffar och utbildningar!

Sociala utvecklingsstrategin skapar delaktighet och förmedlar positiva normer till barn och unga. Forskning visar att den är framgångsrik för att förebygga att barn utvecklar problembeteenden.
sv