Malmö stads uppdrag och ambition

Malmö stads ambition handlar i första hand om att skapa ett lyckat arrangemang tillsammans med Malmö Pride, den danska organisationen Happy Copenhagen och aktörer inom Malmös kultur-, förenings- och näringsliv. Malmö stads ambition handlar även om att stärka engagemanget för och kunskaperna om hbtqi-personers förutsättningar inom den kommunala verksamheten och bland de som bor i, verkar i och besöker Malmö.

Stärka Malmös profil som en öppen stad

WorldPride och EuroGames ligger i linje med Malmö stads värdegrund och arbetet med hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Värdskapet ska stärka Malmös profil som en levande, inkluderande och engagerande stad. Genom ett stort engagemang i både evenemanget och i hbtqi-frågorna ska värdskapet erbjuda möjligheter att föra arbetet med social hållbarhet framåt.

Med evenemanget får Malmö möjlighet att fortsätta sitt arbete med att öka kunskapen om hbtqi-frågorna, där jämlikhet, jämställdhet och social hållbarhet blir naturliga ingredienser för alla människors lika värde. Evenemanget ska glädja malmöbor, attrahera besökare och inkludera förenings-och näringsliv. Evenemanget ska manifestera att Malmö är en öppen, levande och inkluderande stad och att Sverige är ett demokratiskt och öppet land. Malmö är och ska vara en trygg stad för hbtqi-personer att bo och verka i.

Stärka verksamheternas kunskap om hbtqi

Som värdstad för Copenhagen 2021 - WorldPride och EuroGames är det viktigt att Malmö kan verka som förebild i arbetet med att stärka hbtqi-personers rättigheter. Arbetet med att stärka de kommunala verksamheternas kunskap ska utvecklas och lyftas fram ytterligare i samband med värdskapet.

Bakgrund

Under 2018 blev det klart att Copenhagen Pride, med hjälp av Köpenhamns, Roskildes och Fredriksbergs kommuner på den danska sidan och Malmö Pride, Malmö stad och Region Skåne på den svenska sidan, vann värvningen av de två största internationella hbtqi-eventen i världen: festivalen WorldPride och idrottsevenemanget EuroGames.

Formellt är det de danska organisationerna Copenhagen Pride och Pan Idræt som har ansökt om och vunnit värdskapet för WorldPride respektive EuroGames 2021. Deras närmsta svenska partner är Malmö Pride som är projektägare för WorldPride på den svenska sidan av sundet.

Köpenhamns, Roskildes och Fredriksbergs kommuner stöttar den danska delen av arrangemanget (som också är den största) medan Malmö stad stöttar den mindre delen som sker på svenska sidan.

sv