Mänskliga rättigheter

Human Rights Forum är en stående programpunkt för WorldPride och innehåller demokratifestival, öppna seminarier och forum såväl som paneldebatter. Under Copenhagen 2021 äger forumet rum i Köpenhamn under tre dagar, 17-19 augusti. Dagen efter hålls Human Rights Forum Summit i Malmö som är den avslutande delen av forumet.

Human Rights Forum har fokus på att synliggöra och verka för förändring av de ojämlika livsvillkor som hbtqi-personer lever under. Länder som Sverige och Danmark, där mänskliga rättigheter omfattar både individ och demokratiskt samhälle, är förebilder i mycket kring att skapa ett fritt och öppet samhälle. Även om det finns mer att arbeta på och förbättra så är det viktigt att visa framgången i att skapa och leva i ett inkluderande samhälle.

Summit om hbtqi-flyktingar, gränser och migration

Human Rights Forum Summit äger rum i Malmö den 20 augusti 2021 och är ett nära samarbete mellan Malmö Pride, Malmö stad och Happy Copenhagen.

Den 20 augusti samlas flera hundra aktivister, politiker och representanter för människorättsorganisationer på Malmö Live för att diskutera hbtqi-flyktingars situation och rättigheter. Värdar är EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke tillsammans med Ulrika Westerlund, som arbetat med
hbtqi-rättigheter i över 20 år. Dagen kommer att sändas digitalt för att nå ut till så många som möjligt, vilket gör det lättare att anpassa det efter de restriktioner som gäller kring covid-19.

Egenupplevda berättelser

Summiten bygger på samarbete mellan olika intresseorganisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. En viktig del av arrangemanget är att lyfta fram egenupplevda berättelser. Därför kommer personer som själva flytt förtryck och förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsuttryck att tala och berätta om sina erfarenheter.

Internationellt samarbete

Malmö stad och Malmö Pride arrangerar Summiten tillsammans med Happy Copenhagen i samarbete med; Rainbow Railroad, ORAM, UNHCR, the Council of Europe, Amnesty International, Human Rights Watch, Event in Skåne, Equal Asian Foundation, Refugee Coalition East Africa, LGBT Asylum, RFSL Newcomers, Malmö universitet, Trans Aktion, Kvinnojouren Öresund - Ungdomsjouren Öresund, IraQueer och RADO Uganda.

Registrering för fysiskt deltagande: Registrera dig här
Registrering för digitalt deltagande: Registrera dig här

Det finns också möjlighet att delta digitalt under förkonferensen den 19 augusti.

Hela Malmöprogrammet.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta producent Zoë Smith: zoe@malmopride.com 

sv