WorldPride

WorldPride bygger på fyra pelare: pride, kultur, mänskliga rättigheter och sport. I Malmö utförs festivalen på fem huvudplattformar. WorldPride House, WorldPride Park, WorldPride Square, WorldPride Boulevard och WorldPride Opening Parade.

Bakgrund

Formellt är det de danska organisationerna Copenhagen Pride och Pan Idræt som har ansökt om och vunnit värdskapet för WorldPride respektive EuroGames 2021. Deras närmsta svenska partner är Malmö Pride som är projektägare för WorldPride på den svenska sidan av sundet.

Köpenhamns, Roskildes och Fredriksbergs kommuner stöttar den danska delen av arrangemanget (som också är den största) medan Malmö stad stöttar den mindre delen som sker på svenska sidan.

WorldPride Weddings

Under Copenhagen 2021 kan man vigas på någon av Malmös fyra mest unika platser; Slottsträdgården, Torup slott, Katrinetorp landeri och Folkets Park. Mer information om WorldPride Weddings.

WorldPride House

Pride House är hjärtat av Copenhagen 2021 i Malmö och kommer att äga rum i såväl fysiska som digitala miljöer med utgångspunkt på Malmö Live Konserthus 12-22 augusti.

Pride House ska vara en trygg plats med högt i tak där frågor får ett sammanhang och olika perspektiv på hbtqi-kampen stärks och breddas. Det sker genom föreläsningar, workshops, kurser, debatter, filmvisningar och andra programpunkter. På Pride House möts aktivister, föreningar, privatpersoner, föreläsare, forskare och sakkunniga för att diskutera frågor som rör målgruppens livsvillkor och förutsättningar.

Innehållet baseras på teman som politik, lust och sexualitet, hälsa, kultur, arbete, familj, våld och mycket mer. Olika pop-up-utställningar kommer finnas tillgängliga för alla besökare i olika delar av huset. På kvällstid kommer flera av föreläsningssalarna förvandlas till festlokaler med dans, fest och interaktion. Pride House är gratis för alla besökare.

Malmö Live är lättillgängligt för internationella gäster, stort nog att rymma många besökare och möjliggör en bredd av olika typer av aktiviteter. Flera föreläsningar kommer att streamas i realtid och kan även användas för digital spridning i efterhand.

Den 20 augusti förvandlas delar av Pride House till en plats för aktivister, sakkunniga, världsledare och internationella politiker som möts under Summit om hbtqi-flyktingar, gränser och migration.

WorldPride Park

Under Copenhagen 2021 kommer Kungsparken/Slottsparken att förvandlas till WorldPride Park. Malmö Pride kommer tillsammans med Malmö stads personal och externa kulturproducenter att bygga ett program fyllt av musik, utomhusbio, konstutställningar, performance och samtal. Här kommer det att finnas tre scener för scenkonst och musik. Det kommer även att finnas ett gediget program för konst och performance art.

Ungdomarnas Pride

Ungdomarnas Pride äger rum på Amiralen intill Folkets Park. Pride är viktigt för unga personer. Hbtqi-ungdomar är en viktig del av målgruppen för Copenhagen 2021 som kräver ett särskilt fokus, när det gäller trygghet och program.

Barnens Pride

Lördagsplan är platsen för Barnens Pride. Med hjälp av lek, workshops, film, samtal och mycket mer vill Copenhagen 2021 i Malmö måla upp en öppen och tillåtande miljö där barnets bästa alltid ligger i fokus.

Regnbågsfamiljer

Att leva, eller vilja leva, som en normbrytande familj är något som Copenhagen 2021 vill uppmärksamma och belysa. Dels genom att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte men även för att skapa gemenskap och samhörighet. På Lördagsplatsen kommer det att arrangeras olika former av aktiviteter och kunskapsspridning.

WorldPride Square

Den 14-16 augusti byggs ett scenområde upp på Mölleplatsen för konserter och performance.

WorldPride Opening Parade

Prideparaden är en manifestation för att visa och få fler att förstå att hbtqi personer idag inte har samma möjligheter att leva det livet de vill leva. Paraden är givetvis också ett firande av framgångar.