$left
$middle

Äldreomsorgen

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen följer utvecklingen noggrant och uppdaterar i rekommendationer och rutiner om läget förändras.

Sidan är uppdaterad senast:

Uppdaterad rutin för munskydd

Folkhälsomyndigheten och regeringen har beslutat att de flesta rekommendationer och restriktioner upphör den 9 februari 2022. Dock rekommenderar Vårdhygien Skåne att munskydd återigen används vid patientnära arbete. Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen har därför beslutat att munskydd ska användas från och med den 27 juni 2022.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter som alltid att arbeta med basala hygienrutiner och följer råd och rutiner från Folkhälsomyndigheten, Vårdhygien och Smittskydd Skåne för att minska all typ av smittspridning inom äldreomsorgen.

sv