$left
$middle

Äldreomsorgen

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen följer utvecklingen noggrant och uppdaterar i rekommendationer och rutiner om läget förändras.

Sidan är uppdaterad senast:

Uppdaterad rutin för munskydd

Spridningen av covid-19 i samhället har minskat kraftigt sedan årsskiftet 2023. Det gör att Vårdhygien Skåne beslutat att trappa ner de smittförebyggande åtgärderna inom såväl regional som kommunal hälso- och sjukvård.

Från och med den 1 mars tar man bort den generella rekommendationen om att personal inom vård- och omsorg ska använda munskydd vid patientnära arbete. Likaså tas rekommendationen om munskydd bort för besökare på särskilda boenden.

Vid konstaterad smittspridning av covid-19 eller annan luftvägsinfektion kan det dock bli aktuellt att personal och besökare tillfälligt kommer att rekommenderas munskydd.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter som alltid att arbeta med basala hygienrutiner och följer råd och rutiner från Folkhälsomyndigheten, Vårdhygien och Smittskydd Skåne för att minska all typ av smittspridning inom äldreomsorgen.

sv