$left
$middle

Äldreomsorgen

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen följer utvecklingen noggrant och uppdaterar i rekommendationer och rutiner om läget förändras.

Sidan är uppdaterad senast:

Uppdaterad rutin för munskydd

Folkhälsomyndigheten och regeringen har beslutat att de flesta rekommendationer och restriktioner upphör den 9 februari 2022. Dock rekommenderar Vårdhygien Skåne att munskydd återigen används vid patientnära arbete. Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen har därför beslutat att munskydd ska användas från och med den 27 juni 2022.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter som alltid att arbeta med basala hygienrutiner och följer råd och rutiner från Folkhälsomyndigheten, Vårdhygien och Smittskydd Skåne för att minska all typ av smittspridning inom äldreomsorgen.