$left
$middle

Arbetsmarknad och socialtjänst

Vissa av verksamheterna inom arbetsmarknad- och socialområdet har ändrat sin verksamhet och övergått till digitala besök istället för fysiska. I övriga verksamheter välkomnar vi friska besökare som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens råd.

Sidan är uppdaterad senast:

Verksamheter inom arbetsmarknad- och socialområdet med specifika åtgärder med anledning av coronaviruset och covid-19:

I våra receptioner och övriga verksamheter träffar vi friska besökare som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens råd för att undvika sprida smitta.

Akuta sociala ärenden

Malmö stad sociala jour handlägger alla akuta sociala ärenden som uppstår på kvällar, nätter och helger, det vill säga när den ordinarie socialtjänsten är stängd. Akuta ärenden kan handla om till exempel våld i hemmet eller beroendeproblem. Till social jour kan du även vända dig för information, rådgivning och stödsamtal.

Mer information om akut hjälp

Vid livshotande situation – ring 112.

Våld i hemmet

Är du utsatt för våld, hot eller kränkningar av någon som står dig nära? Då kan du få hjälp här. Du kan även få stöd om du känner någon som blir utsatt.

Kommer någon verksamhet att stänga?

I största möjliga mån ska alla verksamheter fortsätta att fungera som vanligt tills annat beslutas.

Det kan hända att vi pausar vissa verksamheter för att vi behöver stärka upp med personal inom andra delar av förvaltningen.

Alla ansökningar om bistånd, utreds och bedöms individuellt och därefter fattar socialtjänsten beslut i alla ärenden som kommit in. Barn och vuxna som befinner sig i utsatta situationer, till exempel där våld, missbruk, kriminalitet eller annan social problematik förekommer, får - precis som vanligt – hjälp hos socialtjänsten.

Den/de som söker försörjningsstöd får även nu stöd och hjälp för att så snart som möjligt klara sin egen försörjning genom arbete och/eller studier.

Den/de som inte har någonstans att bo kan få stöd och hjälp med tak över huvudet om behovet inte bedöms kunna tillgodoses på annat sätt.

sv