Publicerad 3 augusti 2020

3 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Åtgärder inom LSS och socialpsykiatri med anledning av coronavirus och covid-19

En del personer med funktionsnedsättningar tillhör de riskgrupper som är extra utsatta vid smittspridning. En beredskapsgrupp har tillsatts på funktionsstödsförvaltningen som arbetar med olika riskbedömningar och handlingsplaner. Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheternas råd och rekommendationer följs.

Sidan är uppdaterad senast: 2020-08-03 13:21

Vissa verksamheter har tillfälligt stängt för allmänheten i syfte att hindra eventuell smittspridning. De dagliga verksamheterna har öppet endast för deltagare. Vid frågor kan deltagare, anhöriga samt eventuella gode män/förvaltare kontakta ansvarig sektionschef för berörd daglig verksamhet.

Verksamheter som är inställda eller ställer om

Rådgivning för anhöriga via telefon

Upplever du oro och behöver stöd och hjälp med dina frågor kan du som anhörig ringa till Malmö stad på nummer 040-34 10 00 och be att få bli kopplad till vår anhöriglinje som är öppen på vardagar klockan 08.00–16.30. Rådgivningen har öppet samma tider under sommaren. Mer information om stöd till anhöriga.

Är du hotad eller är rädd
för någon som du känner?

Om det är bråttom och du är rädd för ditt liv ring 112.

Hit kan du ringa för att prata och få hjälp:

Kriscentrum – Frågetelefon: 040-29 09 99

Om du lever under hedersförtryck kontakta: 0723-71 22 49, resursteam.heder@malmo.se

Om du vill ha information om våld i nära relation i form av Widgit-broschyrer kontakta
ann-helen.westerdahl@malmo.se

Mer lättläst om våld i nära relation

Videosamtal uppmuntras på boenden

Besöksförbud får inte införas på LSS- och socialtjänstens boenden för personer med olika funktionsnedsättningar. Men Malmö stad avråder från besök med hänvisning till smittorisken. Vid behov kan personal föreslå och hjälpa till att ordna andra sätt att ha kontakt än via ett fysiskt besök, exempelvis genom videosamtal.

Åtgärder inom socialpsykiatrin

Öppen verksamhet som flyttar utomhus

Vänkretsen har sedan mitten av april erbjudit utomhusaktiviteter för besökare för att minimera risken för smittspridning i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utomhusaktiviteterna fortsätter sommaren 2020. Mer information om aktiviteterna på Vänkretsen.

Förändringar i aktivitetskatalogen

Aktivitetskatalogen inom socialpsykiatrin är igång med fokus på sociala events som nu är anpassade efter den rådande situationen.

Aktivitetskatalogens lista med anpassade events

Världsdagen för psykisk hälsa

Malmö stad är medarrangör till det lokala evenemanget för världsdagen för psykisk hälsa. I år blir evenemanget digitalt och genomförs den 9 oktober.

Framflyttat seminarium

Inflytandeseminariet inom socialpsykiatrin planeras i november.

Funktionsstödsnämndens sammanträden har stängt för allmänheten

Funktionsstödsnämndens sammanträden har stängt för allmänheten den 23 mars och 27 april, enligt beslut av nämndsordförande. Med anledning av den fortsatta risken för smittspridning är följande tillfällen för nämndsammanträden inte öppna för allmänheten: maj, juni och augusti.

För frågor kontakta nämndsekreterare Jesper Salö på e-post jesper.salo@malmo.se.

Information till privata vårdgivare

I vissa fall kan Malmö stad fördela ut extra skyddsutrustning via Socialstyrelsen.

Privata vårdgivare inom vård och omsorg kan också lämna underlag till Malmö stad för att ansöka om ersättning för merkostnader till följd av coronapandemin.