Uppdaterad 11 februari 2021

11 februari 2021

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Åtgärder inom förskolan med anledning av coronavirus och covid-19

Malmö stad följer folkhälsomyndighetens riktlinjer och välkomnar barn, personal och vårdnadshavare som är friska till förskolan.

Sidan är uppdaterad senast: 2021-02-11 15:27

Barn och vuxna som är friska är välkomna till förskolan. Den som är sjuk ska stanna hemma för att minska risken för spridning av covid-19 och andra sjukdomar.

Barnet ska vara symtomfria i två dagar innan de kan gå till förskolan igen.

Förskolebarn som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma från och med den dag då den sjuke familjemedlemmen fått sitt positiva provsvar. Det gäller även om de själva är symtomfria. Förskolebarn ska stanna hemma sju dagar från den dag en familjemedlem med konstaterad covid-19 testade sig. Åttonde dagen kan barnet återgå till förskolan, förutsatt att ingen annan i familjen blivit sjuk i covid-19. Skälet är att viruset inte längre smittar när sju dagar har gått, enligt Folkhälsomyndigheten.

Om ett barn blir sjukt under vistelsen på förskolan kontaktar personalen vårdnadshavare som hämtar barnet snarast.

Vanliga frågor om förskolan

Öppna förskolor

Från och med den 24 november stänger Malmö stads öppna förskolor tillfälligt. Stängningen varar till och med den 31 mars, men datumet kan komma att ändras beroende på hur smittspridningen ser ut. Stängningen sker för att minska risken för smittspridning mellan vuxna. Beslutet påverkar inte de vanliga förskolorna.

Mer information om de öppna förskolorna hittar du på respektive öppen förskolas sida:

Fristående förskolor – information till enskilda huvudmän

Den 19 mars 2020 beslutade Sveriges riksdag om en ny lag som innebär att en skolhuvudman i vissa fall får besluta att tillfälligt stänga en förskoleenhet eller annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen.