Publicerad 15 september 2020

15 september 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Åtgärder inom grundskola med anledning av coronavirus och covid-19

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten och regeringen är att grundskolor är öppna som vanligt och att undervisning bedrivs i skolan. Vårt fokus är att barnen ska må bra och få sin undervisning. Förberedelser pågår utifall situationen förändras och information om nya beslut eller ändrad inriktning kan därför komma.

Sidan är uppdaterad senast: 2020-09-15 11:45

I Sverige råder skolplikt och grundregeln är att friska barn ska gå till skolan. Elever med symptom som feber, hosta eller andningssvårigheter ska stanna hemma för att minska risken för smittspridning. Det gäller även vid lättare symptom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man har varit på resa eller inte. Man ska vara ska vara symptomfri i två dagar innan man går tillbaka till skolan. Om ett barn har varit sjukt så kan det återgå till skolan 7 dagar efter insjuknande, även med lindriga symptom som exempelvis torrhosta eller lätt snuva om barnet för övrigt mår bra.

Om en elev blir sjuk under skoldagen ska eleven gå hem snarast möjligt. Skolpersonalen bedömer om eleven kan gå hem själv eller ska vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavaren anländer.

Information till vårdnadshavare från grundskoleförvaltningen

Information om att friska barn ska vara i skolan (pdf, 158.5 kB)

Information om skolplikt och elevfrånvaro (pdf, 125 kB)

Information om ändring i förordningen (bland annat distansundervisning) och grundskoleförvaltningens beslut (pdf, 137.2 kB)

Information inför skolstart

Information till vårdnadshavare ht-2020 (word, 45.1 kB)
Information Engelska - English (word, 45.1 kB)
Information Arabiska - Arabic (word, 93.3 kB)
Information Somaliska - Somali (word, 47.5 kB)

Information om återgång till skola vid symptom eller efter sjukdom

Information om återgång till skola (word, 47.9 kB)
Information om återgång till skola engelska - English (word, 48 kB)
Information om återgång till skola arabiska - Arabic (word, 48 kB)
Information om återgång till skola somaliska - Somali (word, 48 kB)

Information about attendance at schools due to corona virus and covid-19 for parents in other languages

Vanliga frågor om grundskolan